TEMEL İSTATİSTİK, SPSS

Eğitim İçeriği
 • Değişken Ve Ölçek Türleri
 • Hazır Yazılımlarda Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi
 • Hazır Yazılımların Genel Tanıtımı, Betimsel İstatistik
 • Normallik Analizi
 • Tek Örneklem t-Testi
 • Bağımsız Örneklemler için t-testi
 • Bağımlı Örneklemler için t-Testi
 • Varyans Analizi, Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Prametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
 • Güvenirlilik Analizi
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi


Okunma: 1959
Tarih: 27.02.2015 20:26