Middle East Technical University

Ankara UNIVERSITY

Tübitak Tüsside Eğitimi/Gebze

Adıyaman UNIVERSITY

Anadolu UNIVERSITY

Ahi Ervan UNIVERSITY

Atatürk UNIVERSITY

Çukurova UNIVERSITY

Yakın Doğu UNIVERSITY

Giresun UNIVERSITY

Bilkent UNIVERSITY

Ege UNIVERSITY

İstanbul UNIVERSITY

Kocaeli UNIVERSITY

Kastamonu UNIVERSITY

Samsun 19 Mayıs UNIVERSITY

Pamukkale UNIVERSITY

Ahi Evran UNIVERSITY

Trakya UNIVERSITY

Sakarya UNIVERSITY

Gazi UNIVERSITY

Akdeniz UNIVERSITY

Aksaray UNIVERSITY

Amasya UNIVERSITY

Bartın UNIVERSITY

Bülent Ecevit UNIVERSITY

Girne Amerikan UNIVERSITY

Hacettepe UNIVERSITY

Samsun 19 Mayıs UNIVERSITY

Muğla Sıtkı Koçman UNIVERSITY

ANKA WOMEN'S RESEARCH CENTER

AHİLER DEVELOPMENT AGENCY

GÜNEY EGE DEVELOPMENT AGENCY

TRAKYA DEVELOPMENT AGENCY