Youtube verilerini içe aktarabilirsiniz


Youtube videolarını toplayabilir veya isterseniz yorumları bir veri kümesi olarak içe (NVivo'ya) aktarabilirsiniz.

Bir Web tarayıcı uzantısı olarak NCapture özelliğini kullanabilirsiniz. NVivo 10’daki analizlerinize yönelik olarak sosyal medya, online PDF dokümanlar ve web sayfalarındaki içerikleri kolayca “yakalayabilirsiniz.” Ama NCApture’ı kullanmadan önce NVivo 10 for Windows ve NVivo for Mac’teki içeri aktarılabilen veri tiplerini incelemenizi tavsiye ederiz.

NCApture şunları yakalayıp bir veri haline getirebilir:

• Web sayfaları ve online PDF’ler

• Facebook duvar yazıları ve yorumları

NCApture burada yakaladıklarını veri kümesi olarak içe aktarır. NVivo for Mac’in bunu yapabilmesi için verileri PDF formatında olmalıdır.

• Twitter’daki içerikler: NCApture, belirli bir kelimeyi, ifadeyi veya hashtag’i ya da başka bir kullanıcıya ait tweetleri toplayabilir. Ve bunları bir veri kümesi olarak içe aktarabilir. NVivo for Mac’in bunu yapabilmesi için veriler PDF formatında olmalıdır.

• LinkedIn grup tartışmaları: NCApture buradaki grup tartışmalarını ancak PDF olarak toplayarak veriye çevirebilir.

...