Açık Uçlu Anketleriniz için NVIVO


Açık uçlu cevapları SurveyMonkey ile kontrol edebilirsiniz.

NVivo 10 for Windows ve SurveyMonkey ile daha hızlı ve daha iyi karar verebilirsiniz.

Açık uçlu anket cevaplarını kolayca toplayabilmek için SurveyMonkey’i kullanabilir, analizleriniz için NVivo 10 for Windows dahilinde verileri kusursuzca bir araya getirebilirsiniz.

...