Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Temel İstatistik, Spss

Temel İstatistik, Spss

Değişken ve Ölçek Türleri, Hazır Yazılımlarda Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi, Hazır Yazılımların Genel Tanımı, Betimsel İstatistik, Normallik Analizi, Tek Örneklem t-Testi, Bağımsız Örneklemler için t-testi, Bağımlı Örneklemler için t-Testi, Varyans Analizi, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Parametrik Olmayan İstatiksel Yöntemler, Güvenirlilik Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi


Eğitimimiz Ankara Anı Yayıncılık eğitim salonlarında gerçekleşmektedir. 9:30 ile 17:00  saatleri arasında 2 gün boyunca devam etmektedir. Akademik eğitimlerimize katılan kursiyerlerimize 'Katılım Sertifikası' verilmektedir.

GünBaşlıkAçıklama
1

Temel Kavramlar ve Anlam Çıkarıcı İstatistikler

- Temel istatistik kavramlarının açıklanması
- SPSS yazılımının Tanıtılması ( veri girişi, veri düzenleme vb.)
- Betimsel istatistikler ve SPSS uygulamaları
- Anlam çıkarıcı istatistikler ve temel kavramların açıklanması ( hipotez testlerinde hatalar, p değeri, istatistiksel güç,  standart hata, etki büyüklüğü,  varsayımların test edilmesi vb.)
-  SPSS ile ortalama puanların karşılaştırmasında kullanılan analizlerin hesaplanması
-Bağımsız ve tekrarlı ölçümler için t testleri, Bağımsız ve tekrarlı gruplar için varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testleri
- Analiz çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
- Örnek uygulamalar

1

Parametrik Olmayan Yöntemler

- Ortalama Puanların karşılaştırılmasında parametrik olmayan yaklaşımların açıklanması
-SPSS ile parametrik olmayan analizlerin hesaplanması         
o   Wilcoxon sıra toplamları testi ( Man Whitney U testi)
o   Wilcoxon İşaretli Sıralar testi
o   Kruskal Wallis Testi
o    Friedman Testi
-Parametrik olmayan analiz çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
-Ki Kare Bağımsızlık Testinin açıklanması ve SPSS ile Analizi
- Ki Kare Bağımsızlık Testi Analiz çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
-Örnek uygulamalar

2

Çok Değişkenli İstatistikler ve Çoklu Regresyon Analizi

-Çok değişkenli istatistiklere ilişkin temel kavramların açıklanması
-Çok değişkenli analizlere ilişkin varsayımların test edilmesi ( örneklem büyüklüğü, çok değişkenli normallik, çok değişkenli uç değerler, çok bağlantı problemi, tekillik vb.) ve SPSS uygulamaları

-Çoklu regresyon Türlerinin açıklanması ve SPSS uygulamaları
o   Standart Yöntem
o   Adımsal Regresyon
o   Hiyerarşik Regresyon

2

 Faktör Analizi ve Türleri

- Çoklu regresyon Analizi çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
- Açımlayıcı Faktör Analizi ve SPSS uygulamaları
- Açımlayıcı Faktör Analizi çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
-Örnek uygulamalar
- İki Yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA ve SPSS uygulamaları ( Grup talep eder ve yeterli zaman kalmış ise)

Eğitim

Temel İstatistik
SPSS

Başlangıç Tarihi

28.08.2019

Bitiş Tarihi

29.08.2019

Eğitim Yeri

Anı Yayıncılık

Eğitim Ücreti

685


* 2 ve 3 eğitim alana %5, 4 eğitim alana %10, 5 eğitim alana %15 indirim uygulanır.

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam