Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Nvivo Türkiye Bölge Satış Temsilcisi

Karma Yöntem ( Mix Metod )

egitimler_bnr.jpg
Yürütmekte olduğunuz araştırmaların​:

SPSS Programı ile Nicel Veri analizleri,
NVivo Programı ile Nitel Veri Analizleri,
Lisrel Programı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi,
Meta Analiz programıyla Metası ve Analizi
Uzman kadrolarımız tarafından yapılmaktadır​.

Bilgi ve Başvuru İçin Analiz İstek Formunu doldurabilirsiniz

Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık @2018
 
#
Tamam